MOSS - Režim jednoho správního místa

Bez ohledu na to, kdo je poskytovatelem telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb, budou tato plnění zdaňována v místě příjemce této služby, je-li tímto příjemcem osoba nepovinná k dani.

Od 1.1.2015 došlo ke zjednodušení - změnila se pravidla při stanovení určení místa plnění u těchto služeb. Toto je označováno jako zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop neboli MOSS).

více informací


Český zákon o DPH - Plátce vs. Identifikovaná osoba

Český zákon o DPH stanovuje, že osoba povinná k dani se může stát plátcem nebo osobou identifikovanou k dani.
Tyto dva termíny jsou často chápány jako totožné, ačkoliv tomu tak není.

více informací

 
 

Váše zpráva: