Registrace k DPH v EU

Určení toho, zda vaší společnosti vznikne povinnost zaregistrovat se k DPH v dané zemi, závisí na mnoha faktorech, stejně jako výhodnost registrace dobrovolné. Ta může být i vaší velkou konkurenční výhodou.

V první fázi je nutné na základě analýzy obchodního případu stanovit, kde se nachází místo plnění.

Na základě správného stanovení místa plnění naši poradci určí, podle legislativy jakého státu se bude obchodní případ řídit. 

V některých případech není registrace nutná, DPH lze vrátit cestou žádosti. O tom více na našem specializovaném portálu.

Zaregistrujeme vás k DPH v Německu, v Polsku, v Rakousku, v Maďarsku, v Itálii, ve Francii, v Nizozemí, v Dánsku, ve Švédsku, v Chorvatsku,
ve Velké Británii, ve Španělsku, ve Švýcarsku, v Belgii, v Lucembursku, ve Finsku, v Norsku, v Irsku, v Portugalsku, v Estonsku, v Litvě, v Lotyšsku,
v Bulharsku, na Kypru, na Maltě i na Islandu. 

 
 

Váše zpráva:

x