SRN: po 12 měsících účetnictví dle německých předpisů

Po 12 měsících účetnictví dle německých předpisůKaždý subjekt musí sledovat délku trvání jednotlivých stavebních projektů realizovaných v Německu, přičemž se započítává i délka působení subdodavatelů.

V případě překročení doby realizace 12 po sobě následujících měsíců, vzniká takovému subjektu v Německu stálá provozovna ve smyslu smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Pak by takový subjekt musel vést účetnictví dle německých předpisů a zdanění by také probíhalo dle německých právních norem. Místně příslušný německý FÚ je pak určen dle místa stavby.

Stavební práce v SRN: účetnictví dle německých předpisů

 
 

Váše zpráva:

x