OSVČ by měla mít potvrzení A1 od české správy sociálního zabezpečení

OSVČ a vyslaní zaměstnanci by měli disponovat tzv. potvrzením A1, které vystavuje místně příslušná česká OSSZ/MSSZ/PSSZ.

Tento dokument potvrzuje příslušnost k právním předpisům sociálního zabezpečení v České republice. Při nepředložení tohoto potvrzení při kontrole v Německu mohou německé orgány vyžadovat po tomto subjektu placení odvodů na sociální pojištění v Německu.

Registrovat SE k DPH v EU: OSVČ a potvrzení A1

 
 

Váše zpráva:

x