Mezinárodní přeprava osob

Situace:

Dopravce poskytuje službu přepravy osob z ČR do Polska, SRN, Rakouska a na Slovensko.

Místo plnění: tam, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje!

V tomto případě je nutné řídit se legislativou všech států, kde se příslušný úsek dopravy realizuje.


Řešení:

  • ČR, Slovensko - mezinárodní přeprava osob osvobozena DPH
  • Polsko, SRN - registrace k DPH povinná
  • Rakousko - povinnost registrace záleží na typu zákazníka (podle toho, zda je služba poskytnuta soukromé osobě nebo osobě povinné k dani)

Registrovat se k DPH V EU: mezinárodní přeprava osob

 
 

Váše zpráva:

x