OSS - E-shopy v EU - řešení DPH

One Stop Shop (OSS)

Nová pravidla EU pro e-commerce platí od 1. července 2021 a nabízejí zjednodušenou administrativu související s odvodem DPH u přeshraničního prodeje zboží a přeshraničního poskytování služeb konečným zákazníkům (B2C). Nabízíme vám převzetí veškeré odborné komunikace s českou finančních správou i zahraničními správci daně. Podáme přiznání v režimu OSS, třídíme a uchováváme podklady z vašeho účetnictví ve spisu a vyřešíme dotazy a požadavky daňových správ EU.

Máte e-shop a posíláte zboží do EU? Poskytujete služby spotřebitelům i mimo ČR? Provozujete internetové tržiště nebo obdobnou platformu? Pak se nová pravidla týkají i vás.

více informací


MOSS - Režim jednoho správního místa

Bez ohledu na to, kdo je poskytovatelem telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb, budou tato plnění zdaňována v místě příjemce této služby, je-li tímto příjemcem osoba nepovinná k dani.

Od 1.1.2015 došlo ke zjednodušení - změnila se pravidla při stanovení určení místa plnění u těchto služeb. Toto je označováno jako zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop neboli MOSS).

více informací


Český zákon o DPH - Plátce vs. Identifikovaná osoba

Český zákon o DPH stanovuje, že osoba povinná k dani se může stát plátcem nebo osobou identifikovanou k dani.
Tyto dva termíny jsou často chápány jako totožné, ačkoliv tomu tak není.

více informací

 
 

Váše zpráva:

x