OSS - E-shopy v EU - řešení DPH

Co nabízíme eshopům a firmám, dodávajícím zboží spotřebitelům ve státech EU?

Firmám, které prodávají zboží spotřebitelům do zemí EU poskytujeme unikátní službu, díky které mohou využít naše dlouholeté zkušenosti s komunikací se zahraničními finančními správami při správě DPH. Podáme přiznání v režimu OSS a operativně zareagujeme jako zmocnění zástupci na dotazy a požadavky, které daňové správy vznesou, ať už prostřednictvím Finančního úřadu v Brně nebo přímo. Zbavujeme pracovníky administrativy e-shopů a podobných dodavatelů komunikační zátěže, vyžadující specifické znalosti a zkušenosti.

Co je OSS?

One stop shop, neboli jedno správní místo, je elektronická platforma. Díky této platformě budete DPH do všech zemí odvádět pouze přes tento jeden přístupový bod. Nemusíte se registrovat k DPH v ostatních členských státech EU. Jediným finančním úřadem, se kterým budete komunikovat, je Finanční úřad pro Jihomoravský Kraj, územní pracoviště Brno.

Kdo může OSS využít?

 • Poskytovatelé přeshraničních služeb spotřebitelům v EU
 • E-shopy (prodejci zboží na dálku) odesílající zboží zákazníkům v EU
 • Provozovatelé internetových tržišť

Je to povinné?

Není, ale po registraci do OSS odpadá povinnost registrovat se k DPH a odvádět podle místní legislativy v jiných členských státech EU. Pokud se neregistrujete do OSS a cena odeslaného zboží překročí v rámci EU 10 000 EUR, bude se muset odvádět DPH v jednotlivých státech po zvláštní registraci.

Od kdy můžu OSS využít?

Pravidla vešla v platnost 1. července 2021, registrovat se lze kdykoliv.

Co je důležité před registrací OSS?

Před registrací byste se měli zamyslet, jaký typ e-commerce vlastně provozujete. OSS má totiž 3 různé režimy a pro každý z nich je nutná samostatná registrace:

 • Režim EU určený pro e-shopy (přeshraniční prodej na dálku) a poskytovatele přeshraničních služeb koncovým spotřebitelům.
 • Dovozní režim určený pro odesílatele zboží, kteří sídlí mimo EU a posílají zboží v hodnotě do 150 EUR.
 • Režim mimo EU určený pro poskytovatele přeshraničních služeb mimo EU koncovému spotřebiteli v EU.

Nejste si jistí jak dál? Potřebujte poradit? Kontaktujte nás.

Máme MOSS – je potřeba se znovu registrovat?

Není, registrace MOSS přešly automaticky od 1. července 2021 na OSS. Osoby registrované v režimu EU v MOSS budou automaticky pokračovat v režimu EU v OSS. Osoby registrované v režimu mimo EU v MOSS budou překlopeny do režimu mimo EU v OSS.

Máme MOSS – opravdu se pro nás nic nemění?

Mění se dvě věci:

 • dochází k rozšíření plnění, kterých se (M)OSS týká,
 • bankovní účet pro zasílání plateb DPH – první platba na nový účet proběhne za 3. čtvrtletí 2021.

Režim EU – e-shopy a prodej zboží do EU

Režim EU v One Stop Shop (OSS) přináší významnou administrativní úlevu všem, kteří sídlí v EU a:

 • prodávají a odesílají zboží do dalších členských států EU koncovým spotřebitelům (dříve „zasílání zboží“), tj. e-shopy,
 • poskytují služby koncovým spotřebitelům v jiných členských státech EU,
 • dodávají zboží koncovým spotřebitelům prostřednictvím tzv. elektronických rozhraní.

Kdy se mi OSS v režimu EU vyplatí?

Pokud máte e-shop, posíláte zboží do jiných členských států EU koncovým zákazníkům a celkový objem těchto plnění překročil v minulém kalendářním roce, nebo v současném kalendářním roce limit 10 000 EUR. Tehdy totiž je nutné odvádět ze zboží nebo služeb DPH ve státě skutečné spotřeby (tj. místo plnění se nachází ve státě spotřebitele). Pokud byste nebyli registrováni přes OSS, bylo by potřeba v každém členském státě zkoumat podmínky pro registraci k DPH zvlášť. Zvlášť byste pak plnili povinnosti v jednotlivých členských státech.

Je limit 10 000 EUR pro každou zemi?

Není, podle nových EU pravidel pro e-commerce platí tento limit v souhrnu pro všechny členské státy. Na pozoru by se tedy měli mít zejména ti, kterým v roce 2020 nebo 2021 výrazně rostly tržby přes e-shopy zasíláním do jiných členských států.

Počítá se do limitu i zboží a služby B2B?

Ne, do limitu se zahrnují jen zásilky a služby poskytnuté konečným zákazníkům.

Splňuji limit 10 000 EUR, jaké mám tedy možnosti?

Možnosti máte dvě. Buď se registrovat v režimu EU v OSS a podávat jedno přiznání kvartálně za všechny státy prostřednictvím OSS české finanční správě. Nebo „po staru“ se registrovat k DPH ve všech členských státech, kam zboží zasíláte, a všude tam podávat daňová přiznání k DPH podle národních legislativ.

Jaké to má tedy výhody?

Odhadem může zavedení OSS v režimu EU vést ke snížení administrativy až o 95 %. Vaši klienti jistě ocení, že při nákupu budou již mít zaúčtovanou správnou DPH, budou tak vědět konečnou cenu a DPH za ně odvedete vy.

Chci se registrovat do OSS, co je pro to potřeba?

Před samostatnou registrací do OSS musíte být již plátci DPH nebo alespoň identifikovanou osobou. Pokud nejste, je třeba zahájit potřebné kroky samotnou registrací k DPH. V opačném případě stačí podat elektronická přihláška do OSS.

Nejste si jistí jak dál? Potřebujte poradit nebo pomoct s registrací? Kontaktujte nás.

Od kdy můžu režim EU v OSS používat?

Registrace je účinná od prvního dne zdaňovacího období, které následuje po podání přihlášky k registraci. Zdaňovacím obdobím je v režimu EU OSS kalendářní čtvrtletí. Pokud jste podali přihlášku do 30.6.2021, režim EU můžete využívat od 1.7.2021.

Nejste si jistí jak dál? Potřebujte poradit? Kontaktujte nás.

Dovozní režim

Dovozní režim v One Stop Shop (tzv. IOSS, „Import One Stop Shop“) slouží k výběru DPH u dovezeného zboží, které svou hodnotou nepřesáhlo 150 EUR. DPH prostřednictvím IOSS bude odvádět prodejce. Kupujícím odpadne povinnost DPH uhradit společně s celními poplatky v okamžiku dovozu.

Proč speciální režim na dovoz?

Do 30.6.2021 platila výjimka pro DPH na dovezené zboží do hodnoty 22 EUR. Ta je však od 1.7.2021 zrušena. I malé zásilky tedy podléhají DPH v EU.

Pro koho je tedy IOSS určen?

Pro prodejce, kteří dováží do EU zboží v zásilkách do hodnoty 150 EUR. Pokud nemá prodejce v EU sídlo, musí mít svého zástupce, který za něj bude dané povinnosti plnit.

Nejste si jistí jak dál? Potřebujte poradit? Kontaktujte nás.

Režim mimo EU

Režim mimo EU v One Stop Shop (OSS) je určen pouze pro osoby, které nemají v EU sídlo ani provozovnu, zároveň zde poskytují služby konečným spotřebitelům. Jedná se tedy o poskytovatele B2C služeb ze třetích zemí.

Nejste si jistí jak dál? Potřebujte poradit? Kontaktujte nás.

DOTAZ: OSS - E-SHOPY V EU - ŘEŠENÍ DPH

 
 

Váše zpráva:

x