MOSS - Režim jednoho správního místa

Bez ohledu na to, kdo je poskytovatelem telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb, budou tato plnění zdaňována v místě příjemce této služby, je-li tímto příjemcem osoba nepovinná k dani.

Od 1.1.2015 došlo ke zjednodušení - změnila se pravidla při stanovení určení místa plnění u těchto služeb. Toto je označováno jako zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop neboli MOSS).


Příklad z praxePříklad z praxe

Český podnikatel poskytuje elektronické služby -prodej mobilních aplikací- příjemcům z Polska, Německa a ze Slovenska.

Toto poskytování služeb by pro něj znamenalo registraci k DPH ve všech třech státech.

Podnikatel však zvolí režim MOSS a vybere si jeden stát, kde bude registrován a zde prostřednictvím přiznání tohoto státu přizná daně vybrané z poskytování těchto služeb i v jiných členských státech.

Členské státy si takto vybrané daně prostřednictvím společného systému poté přerozdělí.

Dotaz: MOSS - Režim jednoho správního místa

 
 

Váše zpráva:

x